Μεγάλος Διαγωνισμός Φωτογραφίας από 1/5 έως 31/7/2016 με θέμα ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑ

Στον φετινό φωτογραφικό διαγωνισμό ανεβάζουμε τον πήχη, αφού:

 • Το θέμα των φωτογραφιών περιορίζεται μόνο στην Αστρονομία
 • Κάθε φωτογράφος μπορεί να συμμετέχει με 1 ή 2 ή 3 φωτογραφίες
 • Ο νικητής θα αναδειχθεί με κρίση από ειδική κριτική επιτροπή. Με ευθύνη του Πλανηταρίου Θεσσαλονίκης, οι φωτογραφίες που θα υποβληθούν θα προωθηθούν στους κριτές χωρίς κοινοποίηση των στοιχείων του δημιουργού, ώστε να διασφαλιστεί αμερόληπτη, τυφλή κρίση. Τα ονόματα των μελών της κριτικής επιτροπής θα ανακοινωθούν εντός ολίγων ημερών.

 • Το βραβείο για τον νικητή του διαγωνισμού θα είναι μια στήριξη πολλαπλών χρήσεων ALL VIEW της SKYWATCHER.

  • Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν τις φωτογραφίες τους από 1/5/2016 έως 31/7/2016. Οι φωτογραφίες θα πρέπει να έχουν αστρονομικό θέμα: νυχτερινός ή ημερινός ουρανός ή στο μεταίχμιο (λυκαυγές, λυκόφως).
  • Τα αποτελέσματα του διαγωνισμού θα ανακοινωθούν στις 30 Σεπτεμβρίου 2016.
  • Οι καλύτερες από τις φωτογραφίες θα δημοσιευτούν στο blog του Πλανηταρίου όπως και στον Ουρανό της Εβδομάδας, φυσικά με την αντίστοιχη αναφορά στο όνομα του φωτογράφου. Επίσης, 13 από αυτές θα δημοσιευτούν στο Αστρονομικό Ημερολόγιο 2017 που θα εκδώσει το Πλανητάριο Θεσσαλονίκης.


  Όροι συμμετοχής

  1. Η συμμετοχή είναι ελεύθερη για όλους, µε εξαίρεση τους υπαλλήλους του Πλανηταρίου Θεσσαλονίκης καθώς και τους συγγενείς τους μέχρι δευτέρου βαθμού.
  2. Η διάρκεια του Διαγωνισμού είναι τρίμηνη. Από 1 Μαΐου έως 31 Ιουλίου 2016 (στις 23:59).
  3. Κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να συµµετάσχει στον διαγωνισμό µε συνολικά έως 3 (τρεις) δικές του φωτογραφίες.
  4. Οι φωτογραφίες πρέπει να είναι σε μορφή JPEG, μεγέθους έως 5 MB η καθεμία.
  5. Επιτρέπεται η ψηφιακή επεξεργασία της εικόνας, εφόσον ο συμμετέχων κατέχει τα πνευματικά δικαιώματα της φωτογραφίας.
  6. Δημοσίευση φωτογραφίας στο blog του Πλανηταρίου ή στον Ουρανό της Εβδομάδας ή στο Αστρονομικό Ημερολόγιο ΔΕΝ θεμελιώνει δικαίωμα βράβευσης ή άλλης αμοιβής.
  7. Οι συμμετέχοντες δηλώνουν υπεύθυνα ότι παραχωρούν στο Πλανητάριο Θεσσαλονίκης τα δικαιώματα χρήσης των φωτογραφιών τους στο blog του Πλανηταρίου Θεσσαλονίκης, στη σελίδα Facebook του Πλανηταρίου Θεσσαλονίκης και στο Αστρονομικό Ημερολόγιο που εκδίδει κάθε χρόνο το Πλανητάριο Θεσσαλονίκης (είτε στην έκδοση για το 2017 είτε σε κατοπινή).
  8. Με την υποβολή των φωτογραφιών ο συμμετέχων δηλώνει ότι οι φωτογραφίες αποτελούν δικά του έργα και έχει την πνευματική ιδιοκτησία επ’ αυτών. Απαγορεύεται η συμμετοχή με έργα τρίτων, αντιγραμμένα ή γενικώς μη πρωτότυπα και ξένα προς τον συμμετέχοντα. Λαμβανομένων υπόψη των παραπάνω, το Πλανητάριο Θεσσαλονίκης δεν φέρει ουδεμία ευθύνη ή υποχρέωση αποζημίωσης για οποιαδήποτε βλάβη, αν αποδειχθεί έλλειψη πατρότητας ή νομιμοποίησης ή άλλο νομικό ελάττωμα σε κάποια συμμετοχή.
  9. Η συμμετοχή στο διαγωνισμό σημαίνει πλήρη και ανεπιφύλακτη αποδοχή όλων των ανωτέρω αναγραφόμενων όρων.

Φόρμα συμμετοχής